شعر طنز “احمد طناز” درباره انتخابات مجلس:

img_4092-3.jpg

 انتخابات دگر بار دگر در راه است

خلق را وعده ی پوچ سر خرمن بدهید

پسران عذبی را که مجرد هستند

همه را یک شبه با سازودُهُل زغن بدهید

به مدیران ادارات کلیدی ، اسفند

غیر پاداش کلان یک دوسه تا وَن بدهید

وَ به افرادِ موثر سندِ باغ و زمین

در محل ِ خفنی از طرف من بدهید

به زنان تا که بیایند و به ما رای دهند

قول آزادی ِ کوتاهی ِ دامن بدهید

گرگ را وعده میش و به خران وعده کاه

جوجه ها را الکی وعده ی ارزن بدهید

گر چه موجودی ِ صندوق تمام است ولی

به رعیت کوپن ِ شکر و روغن بدهید

 خانه در مملکت ارزان شد و باید پس از این

به جهان وعده ی ارزانی ِ مسکن بدهید

 الکی توی ِ سخنرانی تان در سیما

وعده ی کنترل قیمتِ آهن بدهید

یا به اموات علی رغم گرانی ِ قبور

قول ِ کمتر شدن ِ قیمتِ مدفن بدهید

 تا که تاثیر کند صحبتتان بین ِ عوام

وعده ها را همه با واژه ی شرعا” بدهید

 خشتکش پاره شد و احمد ِ طناز نوشت:

به طرف حداقل یک نخ و سوزن بدهید

Be Sociable, Share!

دیدگاهتان را بنویسید