صفحه 1
استاندارد

حاجی واشنگتن

فکر و ذکرمان شد کسب آبرو. چه آبرویی ؟

مملکت رو تعطیل کنید. دارلایتام دایر کنید درست تره .

مردم نان شب ندارند، شراب از فرانسه می آید.

قحطی است، دوا نیست، مرض بیداد می کند، نفوس حق النفس می دهند.

باران رحمت از دولتی سر قبله عالم است و سیل و زلزله از معصیت مردم.

میر غضب بیشتر داریم تا سلمانی. سر بریدن از ختنه سهل تر .

ریخت مردم از آدمیزاد برگشته. سالک بر پیشانی همه مهر نکبت زده.

چشم ها خمار از تراخم است.

چهره ها تکیده از تریاک.

خلق خدا به چه روز افتادند از تدبیر ما؛ دلال، فاحشه، لوطی، لـله، قاپ باز، کف زن، رمال، معرکه گیر، گدایی که خودش شغلی است.

ملیجک در گلدان نقره می شاشد.

چه انتطاری از این دودمان با آن سرسلسله آخته ؟

حقیقتا ما تمدنی کهن داریم یا کهنه!

استاندارد

“جدائی نادر از سیمین” در صدر سینمای جهان

“جدائی نادر از سیمین” در آخرین رکوردی که از خود به جای گذاشته، صدر نشینی بر لیست IMDB بود.

لینک صفحه رده بندی فیلم ها در IMDb:
http://www.imdb.com/search/title?groups=top_250&sort=user_rating&my_ratings=exclude

سایت IMDB که بزرگترین مرجع اینترنتی سینمای جهان با ۱۰میلیون بازدید در ماه می باشد، نشان می دهد که فیلم “جدائی نادر از سیمین” ( A Seperation) بالاتر از فیلم هایی همچون inception , Dark Knight , shindler list , kazablanka و …. قرار گرفته است.
اینکه این فیلم با چنین برخورد جهانی و شاخصه های بالای سینمایی چطور به یک چهارم پرده های سینما در ایران دست پیدا کرده، و اینکه چطور مردم ما به فیلم هایی همچون اخراجی ها علاقه بشتر نشان می دهند و اینکه چرا در جهان به این فیلم چنین توجه کی شود، مسائلی است که جی بحث های کارشناسی عمیق و جامعه شناختی است.
اینکه به اختمال زیاد ما همه افراد سطحی و مغمومی هستیم که به کوچکتری سطحی از لودگی هم توجه بیشتری نشان می دهیم.

استاندارد

درد و رنجنامه های نوروزی

رنج نامه هایی که در نوروز از صدا و سیمای ما(رسانه میلی) پخش شد واقعا مترادف با شان و شخصیت و وضعیت هر روز ماست. همان که هر روز رئیس جمهورمان از آن به غرور ملی و اقتصادی و شادمانی ملی یاد می کند.

سیاسیون ما حق دارند مدام به فکر قانون های بازدارندگی ماهمواره باشند. چون در این صدا و سیمای غم افزا دیگر قدرتی برای رقابت با شبکه های قدرتمندی مثل «من و تو» است.

استاندارد

لطفا این فیلم را تحریم کنید!

لطفا این فیلم انحصار گرا و کارگردان بنیادگرایش را تحریم کنید.

فیلمی که هر ساله می تواند از بهترین زمان اکران سال از طریق لابی، خود را به سینما ها تحمیل کند.
کاش باز هم کیارستمی ها بودند تا به این تازه به دوران رسیده بگویند آژانس شیشه ای فرو خواهد ریخت و با نسل سوخته نباید شوخی کرد.