صفحه 1
استاندارد

“جدائی نادر از سیمین” در صدر سینمای جهان

“جدائی نادر از سیمین” در آخرین رکوردی که از خود به جای گذاشته، صدر نشینی بر لیست IMDB بود.

لینک صفحه رده بندی فیلم ها در IMDb:
http://www.imdb.com/search/title?groups=top_250&sort=user_rating&my_ratings=exclude

سایت IMDB که بزرگترین مرجع اینترنتی سینمای جهان با ۱۰میلیون بازدید در ماه می باشد، نشان می دهد که فیلم “جدائی نادر از سیمین” ( A Seperation) بالاتر از فیلم هایی همچون inception , Dark Knight , shindler list , kazablanka و …. قرار گرفته است.
اینکه این فیلم با چنین برخورد جهانی و شاخصه های بالای سینمایی چطور به یک چهارم پرده های سینما در ایران دست پیدا کرده، و اینکه چطور مردم ما به فیلم هایی همچون اخراجی ها علاقه بشتر نشان می دهند و اینکه چرا در جهان به این فیلم چنین توجه کی شود، مسائلی است که جی بحث های کارشناسی عمیق و جامعه شناختی است.
اینکه به اختمال زیاد ما همه افراد سطحی و مغمومی هستیم که به کوچکتری سطحی از لودگی هم توجه بیشتری نشان می دهیم.

استاندارد

لطفا این فیلم را تحریم کنید!

لطفا این فیلم انحصار گرا و کارگردان بنیادگرایش را تحریم کنید.

فیلمی که هر ساله می تواند از بهترین زمان اکران سال از طریق لابی، خود را به سینما ها تحمیل کند.
کاش باز هم کیارستمی ها بودند تا به این تازه به دوران رسیده بگویند آژانس شیشه ای فرو خواهد ریخت و با نسل سوخته نباید شوخی کرد.