صفحه 1
استاندارد

دزدها

جمله جالبیه: دزد ها در ایران بانک نمی زنند، بانک تاسیس می کنند!

حالا اگر با کمی دقت به ساز و کار این اتفاق دقت کنیم می بینیم که دزد ها دستگیر هم نمیشن، یا مدیر میشن یا مسئول یا ر.ج.

و البته … هیچی.

البته در معنای دزدی و مراتب اون هم باید انسان تحقیق بکنه، چون با تغییر شرایط حتما تعاریف هم تغییر خواهند کرد.