صفحه 1
استاندارد

بادبزن جگر ما

آقا حال می کنم وقتی حال و روز این بی بصیرت هارو می بینم. البته صاحبان بصیرت دیروز و ….
تا دیروز ما به جرم بی بصیرتی مورد انتقاد و فحش بودیم، حالا نه تنها که بی بصیرت نیستیم، بلکه کلی فهمیده شدیم.
تمام آنچه که ۲سال پیش ما و رهبران ۲جنبش سبز و تغییر فریاد می کردن حالا داره رو میشه. همه اونچیزی که دیروز شده بود شایعات منتشر شده ز طرف ما ، حالا اخبار خودشونه.
آقایون از حرص قدرت دارن یقه همدیگرو جر میدن، همدیگر و نصیحت می کنن و حتی  ک..لخت همدیگرو  به همدیگه یادآوری می کنن.
اینه که تو ۲ماه اخیر : -کشور۱۰روز بی رئیس جمهور میشه  -کشور دوباره به دست استکبار جهانی ناآرام می شه. -بازهم دشمان شاد می شیم  -باز هم فتنه شروع می شه. اما همه اینها اینبار از درون. از قلب بنیادگرایی و اصولگرایی.

تیم محمود دستگیر می شن.  سایتاشون فیلتر میشه. سردبیراشون گم می شن. آخونداشون فاسد می شن. مجلس دعا و عزاداریشون هم می شه عرض اندام دوطرف به همدیگه.

آقا هرچی جلوتر می رن، اخبارش میشه بادبزن دلم ما…..

استاندارد

بمب ساعتی نمکی در انتظار کشور

دریاچه ارومیه بمب نمکی ۸میلیارد تنی که بیش از ۱۷درصد از خاک حاصلخیز ایران اسلامی را از بین خواهد برد ، در حال تیک تاک است و هنوز دولت ها و مسئولین و رهبران ما به آن فکر نمی کنند.
اگر هم فکر می کنند به مانور هایی است که می توان با آن در مواقع مقتضی سخنرانی کرد و رای جمع کرد و مردم فریفت.
سالهاست که این وضعیت رو به وخامت است و احداث هر ساله سد های متعدد و کم شدن حق آبه ایران از رودهای شمالی و نیز عدم مدیریت در تقسیم آب های کشاورزی و غیز کشاورزی باعث شده که این سرمایه طبیعی و یکی از بزرگترین میراث طبیعی بشری رو به زوال برود.
هم اکنون  میزان شوری آب دریاچه ارومیه به ۳۴۰ گرم در لیتر رسیده و ۲۵۰ هزار هکتار از سطح دریاچه ارومیه را به شوره زار تبدیل کرده است است.
و نکته جالب در این موضوع دستگیری هموطنان خشمگین بوده که در روز طبیعت (۱۳ فروردین)با اعتراض خود ، موجبات اقدام علیه امنیت ملی را فراهم و خوشنودی دشمنان اسلام را باعث شدند.

دریاچه اورمیه  در ویکی پدیا
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87