صفحه 1
استاندارد

برند چالشگر Challenger Brand 

در معرفی انواع برند با برند چالشگر Challenger Brand (برند تغییردهنده) روبرو هستیم که یک برند مزاحم برای رقباست. شاید این برند جایگاه دوم و یا جایگاه بیستم را ازنظر سهم در بازار در اختیار داشته باشد، اما مهم این است که او یک برند با غیرمترقبه و نوآور است.

برند چالشگر Challenger Brand

تنها شرکت‌های کوچک به‌صورت یک برند چالشگر عمل نمی‌نمایند. در جهت رسیدن به ادامه مطلب ←