صفحه 1
استاندارد

بمب ساعتی نمکی در انتظار کشور

دریاچه ارومیه بمب نمکی ۸میلیارد تنی که بیش از ۱۷درصد از خاک حاصلخیز ایران اسلامی را از بین خواهد برد ، در حال تیک تاک است و هنوز دولت ها و مسئولین و رهبران ما به آن فکر نمی کنند.
اگر هم فکر می کنند به مانور هایی است که می توان با آن در مواقع مقتضی سخنرانی کرد و رای جمع کرد و مردم فریفت.
سالهاست که این وضعیت رو به وخامت است و احداث هر ساله سد های متعدد و کم شدن حق آبه ایران از رودهای شمالی و نیز عدم مدیریت در تقسیم آب های کشاورزی و غیز کشاورزی باعث شده که این سرمایه طبیعی و یکی از بزرگترین میراث طبیعی بشری رو به زوال برود.
هم اکنون  میزان شوری آب دریاچه ارومیه به ۳۴۰ گرم در لیتر رسیده و ۲۵۰ هزار هکتار از سطح دریاچه ارومیه را به شوره زار تبدیل کرده است است.
و نکته جالب در این موضوع دستگیری هموطنان خشمگین بوده که در روز طبیعت (۱۳ فروردین)با اعتراض خود ، موجبات اقدام علیه امنیت ملی را فراهم و خوشنودی دشمنان اسلام را باعث شدند.

دریاچه اورمیه  در ویکی پدیا
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%A7%DA%86%D9%87_%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%87