صفحه 1
استاندارد

بادبزن جگر ما

آقا حال می کنم وقتی حال و روز این بی بصیرت هارو می بینم. البته صاحبان بصیرت دیروز و ….
تا دیروز ما به جرم بی بصیرتی مورد انتقاد و فحش بودیم، حالا نه تنها که بی بصیرت نیستیم، بلکه کلی فهمیده شدیم.
تمام آنچه که ۲سال پیش ما و رهبران ۲جنبش سبز و تغییر فریاد می کردن حالا داره رو میشه. همه اونچیزی که دیروز شده بود شایعات منتشر شده ز طرف ما ، حالا اخبار خودشونه.
آقایون از حرص قدرت دارن یقه همدیگرو جر میدن، همدیگر و نصیحت می کنن و حتی  ک..لخت همدیگرو  به همدیگه یادآوری می کنن.
اینه که تو ۲ماه اخیر : -کشور۱۰روز بی رئیس جمهور میشه  -کشور دوباره به دست استکبار جهانی ناآرام می شه. -بازهم دشمان شاد می شیم  -باز هم فتنه شروع می شه. اما همه اینها اینبار از درون. از قلب بنیادگرایی و اصولگرایی.

تیم محمود دستگیر می شن.  سایتاشون فیلتر میشه. سردبیراشون گم می شن. آخونداشون فاسد می شن. مجلس دعا و عزاداریشون هم می شه عرض اندام دوطرف به همدیگه.

آقا هرچی جلوتر می رن، اخبارش میشه بادبزن دلم ما…..

استاندارد

بیداری اسلامی یا تئوری تغییر اوباما!!!

همه می گویند مردم منطقه خاورمیانه و شمال افریقا دچار بیداری اسلامی شده اند و تمام همت خود را گذارده اند پی این بیدار ماندن. اما من نمی دانم چرا در اخبار آن طرفی ها همه می گویند مردم چه در «میدان تحریر قاهره» و چه در «اجدابیا لیبی» شعار ها و آرزوهای سکولار را دنبال می کنند و آنها به این مسئله بیداری اسلامی نمی گویند.

در این اتفاق می توان انگاره های دیگری را هم ذکر کرد. در سال ۲۰۰۱ طرح خاورمیانه بزرگ آقای پاول بود که سایه سیاست های امریکا را در منطقه پر رنگتر کرد. چرا نباید به این اتفاقات از این زاویه نگاه کرد که این می تواند همان سیاست «تغییر» دولت اوباما باشد که پس از حدود ۳سال به ثمره ظهور می رسد. تغییری که در آن حکومت هایی که قدرت و مقبولیت ندارند جای خود را به حکامی خواهند داد که بهتر به سرمایه داران جهان سرویس دهند.

و البته یادم رفت از هانتینگتون که درگیری های ادامه مطلب ←