صفحه 1
استاندارد

بیداری اسلامی یا تئوری تغییر اوباما!!!

همه می گویند مردم منطقه خاورمیانه و شمال افریقا دچار بیداری اسلامی شده اند و تمام همت خود را گذارده اند پی این بیدار ماندن. اما من نمی دانم چرا در اخبار آن طرفی ها همه می گویند مردم چه در «میدان تحریر قاهره» و چه در «اجدابیا لیبی» شعار ها و آرزوهای سکولار را دنبال می کنند و آنها به این مسئله بیداری اسلامی نمی گویند.

در این اتفاق می توان انگاره های دیگری را هم ذکر کرد. در سال ۲۰۰۱ طرح خاورمیانه بزرگ آقای پاول بود که سایه سیاست های امریکا را در منطقه پر رنگتر کرد. چرا نباید به این اتفاقات از این زاویه نگاه کرد که این می تواند همان سیاست «تغییر» دولت اوباما باشد که پس از حدود ۳سال به ثمره ظهور می رسد. تغییری که در آن حکومت هایی که قدرت و مقبولیت ندارند جای خود را به حکامی خواهند داد که بهتر به سرمایه داران جهان سرویس دهند.

و البته یادم رفت از هانتینگتون که درگیری های ادامه مطلب ←