صفحه 1
استاندارد

سخنان گهربار

اتفاقا تغییر ساعات ، اثر بر عکس دارد و مصرف انرژی را زیادتر می کند. !!!

این که می گویند دو تا بچه کافیه ، بنده معتقد نیستم . کشور ما برای صد و بیست میلیون نفر جا دارد. !!!

فرار مغزها و سرمایه‌ها نداریم ، هر کس آزاد است هر کجا که خواست زندگی کند.!!!

مردم از شنیدن اسم دموکراسی حالت تهوع می‌گیرند. !!!

بر خلاف دولت‌های قبلی ما در انتخابات شوراها ، بی‌طرف عمل کردیم. !!!

امارات اگر پیشرفت کند ، انگار ما پیشرفت کرده‌ایم. !!! ادامه مطلب ←